ຂຽນໂດຍ: Super User ເມື່ອ ວັນທີ: 27 ສິງຫາ 2018
ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະບົດບາດ ວິໄສທັດ ຄໍາຂວັນວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ຍຸດທະສາດ, ການພັດທະນາ 2025 ແຜນພັດທະນາພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 5...
ອ່ານ 107 ຄັ້ງ ອ່ານຕໍ່>>